VISI

Menjadikan Port Dickson sebuah daerah yang maju, berdaya saing, berasaskan industri pelancongan dan pembangunan seimbang secara berterusan bagi mencapai wawasan 2020.

 

MISI

Mengoptimumkan Tadbir Urus Daerah Port Dickson bagi mencapai kesejahteraan rakyat.

 pengumumanHEBAHAN PORT DICKSON 
baru  :

 Bayaran Cukai Tanah Secara ONLINE, ianya boleh dibuat melalui link berikut:
  https://ptgns.ns.gov.my/fpx/fpxv2_qrycukai.php

 baru 

 :

 PEMAKLUMAN CONSENT ARAHAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN
 Notis Pemakluman
 
Senarai Semak Consent