Penolong Jurutera
Alamat:
Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson, KM 1 Jalan Pantai, 71009 Port Dickson.
Telefon:
+606-6471555
Faks:
+606-6474890