Hubungan-imej
Pegawai Daerah
Alamat:
Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson, KM 1 Jalan Pantai, 71009 Port Dickson.
Telefon:
06-6471555
Faks:
06-6474007
Hantar e-mel. Semua bidang dengan * adalah diperlukan.