KOD ETIKA JABATAN

1. MERAKYATKAN PERKHIDMATAN
2. PROFESIONAL
3. BERINTEGRITI
4. BERHEMAH DAN BERWIBAWA
5. BERKERJASAMA SEBAGAI SATU PASUKAN