OBJEKTIF

Mengurus, mengendali dan mempertingkatkan pungutan pelbagai hasil tanah bagi mengukuhkan kewangan kerajaan negeri.

 

 

FUNGSI

- Menguruskan penerimaan bayaran cukai tanah dan hasil tanah.
- Mengutip bayaran urusniaga dan bukan urusniaga.
- Mengawal selia, melaksana dan memantau penyediaan dan penghantaran bil - bil cukai tanah tahunan.
- Mengurus penyediaan penyata kutipan hasil, buku tunai cerakinan dan penyata penyesuaian flimsy.
- Mengurus perancangan tentang pungutan cukai tertunggak dan hasil tanah.
- Mengurus penyediaan dan pemantauan Notis 6A dan Notis 8A serta proses perampasan tanah.
- Mengurus penyemakan dan pengemaskinian data dan maklumat hakmilik tanah.

 

 pengumumanHEBAHAN PORT DICKSON 
baru  :

 Bayaran Cukai Tanah Secara ONLINE, ianya boleh dibuat melalui link berikut:
  https://ptgns.ns.gov.my/fpx/fpxv2_qrycukai.php

 baru 

 :

 PEMAKLUMAN CONSENT ARAHAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN
 Notis Pemakluman
 
Senarai Semak Consent