Laman Web Rasmi
  1. Home
  2. Organization
  3. Fungsi Bahagian

Fungsi Bahagian

PEMBANGUNAN

  • Fokus utama terhadap penyediaan infrastruktur kemudahan asas serta projek pembangunan masyarakat meliputi pentadbiran peringkat akar umbi, pembasmian kemiskinan dan peningkatan ekonomi.

TANAH & PENDAFTARAN

  • Memberikan perkhidmatan & pengurusan permohonan berkaitan tanah dengan cekap berdasarkan undang-undang Tanah yang berkuatkuasa.
  • Memastikan penggunaan tanah yang maksima danberkesan dengan kos pentadbiran yang minimum.

KHIDMAT PENGURUSAN

  • Memastikan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur dari segi hal ehwal pentadbiran, kewangan, perkhidmatan & perjawatan.

HASIL & PENGUATKUASAAN 

  • Berusaha meningkatkan hasil Kerajaan Negeri Sembilan melalui inisiatif peningkatan kutipan hasil yang dirancang di peringkat daerah.
  • Menjalankan penguatkuasaan di bawah Seksyen 125, 425, dan 426 Kanun Tanah Negara 1965.

PERUNDANGAN 

  • Memberi khidmat nasihat serta menyediakan ulasan, draf dokumentasi dan tindakan bagi hal ehwal berkaitan perundangan selaras dengan sistem perundangan dalam negara, dasar & polisi kerajaan.
Skip to content