Laman Web Rasmi
  1. Home
  2. Organization
  3. Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama:  Mohd Nazri Bin Mulup
Jawatan:  Timbalan Pentadbir Tanah
Skim Perkhidmatan/Gred:  Pegawai Tadbir Dan Diplomatik M52
E-mel:  nazrimulup@ns.gov.my
Telefon(P):  06-6471555
Telefon(HP):  
Faks:  06-6479408
Alamat:  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson,
Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson,
KM 1 Jalan Pantai, 71009 Port Dickson N.S
Skip to content