Laman Web Rasmi
  1. Home
  2. Organization
  3. Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
  4. Pegawai Keselamatan IT (ICTSO)

Pegawai Keselamatan IT (ICTSO)

Nama:  Hazura Binti Abdul Aziz
Jawatan:  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Skim Perkhidmatan/Gred:  PPTM FA32
E-mel:  ha_zura@ns.gov.my
Telefon(P):  06-6471555
Telefon(HP):  
Faks:  06-6473301
Alamat:  Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson,
Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson,
KM 1 Jalan Pantai, 71009 Port Dickson N.S
Skip to content