SEJARAH PENUBUHAN

bangunan

Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson ditubuhkan semasa Tanah Melayu di bawah Pemerintahan British iaitu selepas Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada Tahun 1920. Keluasan Daerah Port Dickson dianggarkan adalah 572.32 km persegi dan kawasan pentadbiran meliputi 5 Mukim seperti berikut:

1. Mukim Jimah
2. Mukim Port Dickson
3. Mukim SiRusa
4. Mukim Pasir Panjang
5. Mukim Linggi

Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson berada di dalam Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson diterajui oleh seorang Pegawai Daerah dan dibantu oleh 93 orang pegawai & kakitangan yang berdedikasi. Pentadbiran ini terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pembangunan Daerah, Bahagian Pengurusan Tanah dan Bahagian Perundangan. Setiap bahagian terbahagi kepada beberapa unit yang lain  bagi membolehkan segala urusan pentadbiran di dijalankan dengan baik.

  kompleks