OBJEKTIF JABATAN

- Meningkatkan hasil melalui Kutipan Cukai Tanah, Premium Pembangunan dan lain-lain sumber hasil.
- Menggembleng anggota perkhidmatan awam yang kompeten ke arah kecemerlangan penyampaian perkhidmatan di peringkat daerah.
- Memperkasakan penggunaan ICT dalam urusan pentadbiran selaras dengan Dasar K-Elektronik.
- Meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan secara berintegrasi untuk kesejahteraan rakyat.
- Menyebarluaskan kebolehcapaian maklumat kepada rakyat selaras dengan Dasar Merakyatkan Maklumat.
- Berperanan sebagai sumber rujukan dan menyelaras aktiviti agensi negeri dan persekutuan di peringkat daerah.

 pengumumanHEBAHAN PORT DICKSON 
baru  :

 Bayaran Cukai Tanah Secara ONLINE, ianya boleh dibuat melalui link berikut:
  https://ptgns.ns.gov.my/fpx/fpxv2_qrycukai.php

 baru 

 :

 PEMAKLUMAN CONSENT ARAHAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN
 Notis Pemakluman
 
Senarai Semak Consent