Laman Web Rasmi

Objektif Jabatan

– Meningkatkan hasil melalui Kutipan Cukai Tanah, Premium Pembangunan dan lain-lain sumber hasil.
– Menggembleng anggota perkhidmatan awam yang kompeten ke arah kecemerlangan penyampaian perkhidmatan di peringkat daerah.
– Memperkasakan penggunaan ICT dalam urusan pentadbiran selaras dengan Dasar K-Elektronik.
– Meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan secara berintegrasi untuk kesejahteraan rakyat.
– Menyebarluaskan kebolehcapaian maklumat kepada rakyat selaras dengan Dasar Merakyatkan Maklumat.
– Berperanan sebagai sumber rujukan dan menyelaras aktiviti agensi negeri dan persekutuan di peringkat daerah.

Skip to content