VISI

Menjadikan Port Dickson sebuah daerah yang maju, berdaya saing, berasaskan industri pelancongan dan pembangunan seimbang secara berterusan bagi mencapai wawasan 2020.

 

MISI

Mengoptimumkan Tadbir Urus Daerah Port Dickson bagi mencapai kesejahteraan rakyat.