Laman Web Rasmi

Visi dan Misi

 VISI

Menjadikan Port Dickson sebuah daerah yang maju, berdaya saing berasaskan industri pelancongan dan pembangunan seimbang secara berterusan.

MISI

Mengoptimumkan Tadbir Urus Daerah Port Dickson bagi mencapai kesejahteraan rakyat.

Skip to content