PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL

> Mencetak dan memproses semua cukai yang lengkap beralamat sebelum 31 Mac setiap tahun.
> Menyelesaikan permohonan pengurangan denda lewat sehingga 50% dalam tempoh 3 hari bagi permohonan yang diterima di kaunter dan 14 hari permohonan melalui pos.
> Menerima dan menyelesaikan urusan bayaran di kaunter pungutan hasil tanah bagi pemilik tanah atau pembayar bil cukai / resit urusniaga yang bermaklumat lengkap   
   dalam masa 5 minit dan 10 minit bagi pemilik tanah atau pembayar bil cukai / resit urusniaga bermasalah.
> Mengeluarkan salinan penyata cukai tanah yang diterima melalui penghantaran pos
> Mengembalikan resit-resit cukai tanah yang diterima melalui penghantaran pos dan berdaftar dalam masa 7 hari bagi hakmilik yang tiada masalah.

 pengumumanHEBAHAN PORT DICKSON 
baru  :

 Bayaran Cukai Tanah Secara ONLINE, ianya boleh dibuat melalui link berikut:
  https://ptgns.ns.gov.my/fpx/fpxv2_qrycukai.php

 baru 

 :

 PEMAKLUMAN CONSENT ARAHAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN
 Notis Pemakluman
 
Senarai Semak Consent