Laman Web Rasmi
  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Urusan Tanah

Urusan Tanah

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 UNIT PEMBANGUNAN TANAH  UNIT PELUPUSAN 
1. PERMOHONAN MENUKAR SYARAT NYATA TANAH (SEK.124) KTN 1965 1. PERMOHONAN PERIZABAN TANAH KERAJAAN (SEK.62) KTN 1965 
2.PERMOHONAN MEMECAH SEMPADAN DAN MENUKAR SYARAT NYATA TANAH  (SEK.124A) KTN 1965 2.PERMOHONAN MEMAJAK TANAH RIZAB KERAJAAN (SEK. 63) KTN 1965 
3.PERMOHONAN MEMECAH SEMPADAN TANAH (SEK.137) KTN 19653.PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (SEK.65) KTN 1965 
4.PERMOHONAN MEMECAH BAHAGIAN TANAH (SEK. 142) KTN 1965 4.PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (SEK.69 & 71) KTN 1965 
5.PERMOHONAN PENYATUAN TANAH (SEK. 148) KTN 1965 5.PERMOHONAN PERMIT RUANG UDARA (SEK.75A) KTN 1965 
6.PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH (SEK. 204/197 & 76) KTN 1965 6.PERMOHONAN TANAH KOSONG KERAJAAN (SEK.76) KTN 1965 
7.PERMOHONAN MELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN TANAH (SEK.197 & 76) KTN 1965   
8.PERMOHONAN MENYERAHBALIK KESELURUHAN TANAH (SEK.197) KTN 1965  LAIN -LAIN PERKHIDMATAN
9. PERMOHONAN MENYERAHBALIK SEBAHAGIAN TANAH (SEK.200) KTN 19651.PENYAKSIAN BAGI URUSAN PINDAH MILIK TANAH
1..PERMOHONAN MENGGUNA TANAH PERTANIAN BAGI TUJUAN BUKAN PERTANIAN (SEK.115) KTN 19652.PENYAKSIAN BAGI URUSAN RIZAB MELAYU
  3.PRA RUNDINGAN BAGI URUSAN PEMBANGUNAN TANAH
  4.PENYAKSIAN AKUAN SUMPAH YANG BERKAITAN DENGAN URUSNIAGA TANAH
  5.KHIDMAT NASIHAT BERKAITAN UNDANG-UNDANG TANAH
Skip to content