BAHAGIAN / UNIT TANAH

1. PERMOHONAN PESAKA KECIL
2. PENYAKSIAN BAGI URUSAN PINDAH MILIK TANAH
3. PENYAKSIAN BAGI URUSAN RIZAB MELAYU
4. PRA RUNDINGAN BAGI URUSAN PEMBANGUNAN TANAH
5. PENYAKSIAN AKUAN SUMPAH YANG BERKAITAN DENGAN URUSNIAGA TANAH
6. KHIDMAT NASIHAT BERKAITAN UNDANG-UNDANG TANAH